Διασφάλιση Ποιότητας - Προστασία Περιβάλλοντος

Η εταιρεία ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 22000 αναφορικά με την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των εγκαταστάσεων όσο και του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι με σκοπό την ουσιαστική τήρηση των κανόνων που προβλέπουν τα παραπάνω πρότυπα ,διαθέτει εκτός των προβλεπόμενων χώρων υποδοχής και αποθήκευσης των προιόντων και χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων .

Παράλληλα φροντίζει με συνεχείς ελέγχους των εισερχομένων σε αυτή προιόντων να εξασφαλίσει ότι αυτά πληρούν τους όρους της ορθής γεωργικής πρακτικής και είναι ασφαλή και κατάλληλα για κατανάλωση.

  

  

ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε


Η πολυετής εμπειρία μας τόσο στον τομέα της διακίνησης και μεταφοράς αγροτικών προιόντων ,όσο και στον τομέα της εμπορίας τους αποτέλεσαν τους καθοριστικότερους παράγοντες για τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης μονάδας LOGISTICS.

Είπαν για εμάς

  • 1

Επικοινωνία

  nikougiorgos001 (@) yahoo.gr
  +30 23320 42298
  +30 23320 42290
  Τρίλοφος Βεροίας

Μείνετε συνδεδεμένοι